IPRH peticiju je potpisalo 1000+ poduzeća i obrta koje obavljaju računovodstvenu djelatnost

Preko 1000 računovodstvenih servisa/obrta potpisalo je peticiju IPRH za ukidanje obaveze licenciranja. IPRH kontinuirano provodi aktivnosti usmjerene prema nadležnim tijelima državne uprave u cilju brisanja odredbi o licenciranju iz Zakona o računovodstvu.

Pratite IPRH aktivnosti na FB stranici IPRH LINK

Vlasnike računovodstvenih servisa/obrta pozivamo da se pridruže Facebook grupi  IPRH računovodstvo u praksi.

Priopćenje Ministarstva financija o licenciranju

Na zamolbu IPRH Ministarstvo financija na čelu s ministrom Marićem objavilo je priopćenje vezano za licenciranje računovođa u kojem se navodi da će MFIN osnovati relevantnu radnu skupinu u kojoj će biti predstavnici svih zainteresiranih strana, uključujući i predstavnike IPRH – računovođe praktičare.
IPRH se ovim putem javno zahvaljuje:
=> ministru Mariću ispred MFIN-a na odvojenom vremenu i uvažavanju naših argumenata
Na podršci:
=> Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta
=> Hrvatskoj obrtničkoj komori
=> Hrvatskoj udruzi poslodavaca
=> Udruzi “Hrvatski računovođa”
=> RRIF-u i g. Vladi Brkaniću
kao i mnogobrojnim medijima koji su objavili našu peticiju i doprinijeli da se i naš glas čuje.
Zahvaljujemo na objavi peticije i informiranju i:
=> RIPUP (nisu izrazili stav)
=> RIF (iako su za licenciranje korektno su informirali o peticiji)
Ovim putem moramo izraziti žaljenje da Hrvatska gospodarska komora čiji mnogobrojni članovi potpisnici peticije su tražili da pošalju obavijest mailom svim svojim članovima i informiraju ih o peticiji IPRH isto nisu učinili niti su odgovorili na zamolbe svojih članova koji uredno plaćaju članarinu HGK godinama, dok u isto vrijeme su prosljeđivali svim članovima anketni upitnik Hrvatske revizorske komore, pa se s pravom pitamo radi li se ovdje o diskriminaciji i ne bi li HGK trebala jednako zastupati sve svoje članove.

Priopćenje Ministarstva financija LINK

Predstavnici IPRH 29.08.2017. održali sastanak Ministrom Marićem

Na zahtjev predstavnika IPRH održan je sastanak na temu licenciranja računovođa. Ovim putem javno zahvaljujemo ministru Mariću i njegovom pomoćniku na izdvojenom vremenu za ovo vrlo bitno pitanje.
Sažetak sastanka:
Ministar je izjavio da je pročitao naš mail sa argumentima protiv licenciranja koji smo mu poslali e-poštom dan prije sastanka, te da neće oponirati našim stavovima jer su nam argumenti smisleni, te je rekao da smo jako dobro, jasno i sažeto sastavili argumente protiv licenciranja.
IPRH je otvoreno i bez zadrške govorio o raznim interesnim skupinama koje pokušavaju na ovakav način stvoriti monopol na tržištu gdje bi samo rijetki imali pravo na rad,a sve pod krinkom zakonskog uređenja struke. Postavljeno je i otvoreno pitanje računovodstvene struke, odnosno da li Ministarstvo financija ili Porezna uprava ima problema sa računovođama, na što je ministar izjavio da nema takvih saznanja. Napomenuto je da je Porezna uprava kontrolor našeg rada i da nas itekako kontrolira, kao i da smo prema Općem poreznom zakonu porezni jamci u slučaju namjernih prijevara, te da se većina računovođa konstantno educira i prati zakonske promjene, jer inače nisu u stanju odraditi posao. Dodali smo još i da velika većina računovođa posjeduje police osiguranja od štete prema trećim osobama.
Izrazili smo i stav u kojem ne priznajemo nadležnost Hrvatske revizorske komore zbog sukoba interesa, kao što ne priznajemo niti rad samoinicijativno oformljene radne skupine Hrvatske revizorske komore, jer u radnoj skupini nema niti jednog računovođe praktičara.
Ministar Marić nas je upoznao sa činjenicom da Ministarstvo financija nije tražilo formiranje nikakve radne skupine pri HRK, te da će MFIN oformiti relevantnu radnu skupinu u vezi licenciranja računovođa u kojoj će biti svi zainteresirani, pa i predstavnici IPRH, u kojoj će se sučeliti argumentacija za i protiv licenciranja, na osnovi koje će MFIN donijeti zaključak i odluku da li će biti potrebno izbaciti iz Zakona o računovodstvu sporan članak o licenciranju ili će licenciranja biti u nekom obliku, te u kojem obliku i možda na teret države.
Ministar je napokon upoznat i sa činjenicom da računovođe već sada imaju velike troškove vezane za educiranje, kao i za razne stručne časopise, te da bi licenciranje prema pravilima koje je zamislila Hrvatska revizorska komora bio dodatni udar na gospodarstvo u smislu prelijevanja troškova licenciranja sa računovođa na korisnike računovodstvenih usluga.
Ministar je izjavio da od nas očekuje konstruktivni dijalog a posebnu pozornost daje namjeri države da uredi zakone, ali da to ne postane kontraproduktivno. Svjestan je prečestih izmjena zakona, nedorečenosti , dvosmislenosti i nerazumljivosti propisa, kratkog roka od donošenja novih propisa do stupanja na snagu istih, svjestan je i prekomjerne administracije kao i prenormiranosti te je izrazio stav u kojem želi dosljednost i predvidivost zakona, kako bi gospodarstvo moglo bolje funkcionirati. Od članova IPRH očekuje suradnju i dijalog, otvoren komunikacijski kanal u smjeru smanjivanja navedenih poteškoća.
Vezano za licenciranje, ministar nije izrazio svoj stav o obvezi licenciranja, ali je rekao da će svakako napraviti procjenu učinka spornog zakona na gospodarstvo, te ćemo se svakako na ovu temu još sastajati.

 

Licenciranje II (uvodnik RRIF na temu licenciranja)

Prenosimo sa www.rrif.hr tekst u cijelosti

Licenciranje II.

      Bajka je oživjela, raj je stvoren, računovođe čekaju posljednji sud. Ali svi neće u željeni raj jer nose grijeh nasilja nemilosrdnog tržišta. Hram nade za odabrane polako se ruši.

      Zašto odjednom protivljenje licenciranju računovođa koje bi se zakonom trebalo propisati, a i „dobrim uslugama“ koje je ponudila Hrvatska revizorska komora (HRK) udomivši članove radne skupine koji bi trebali predložiti zakonski okvir kojim bi računovođe dobili zaštitu, svoju utvrdu koja bi ih štitila od nemilosrdnog tržišta? U uvodniku broja 6 napisao sam odmjeren i blag tekst na tu temu. Kada je radna skupina pripremila anketu (vrlo tendencioznu), objavili smo je na svojoj internetskoj stranici radi informiranja strukovne javnosti. Zatim se javila Udruga profesionalnih računovođa s peticijom kojom se protive licenciranju računovođa, koju smo također objavili. Nakon tih objava primio sam mnogo ružnih pisama da radim protiv interesa računovođa i da sam pokrenuo lobističku kampanju u čiju sam mrežu uvukao i ministra financija, Udrugu poslodavaca, Hrvatsku obrtničku komoru i HGK, a dodat ću još i Udrugu „Hrvatski računovođa“, sve u cilju protivljenja licenciranju računovođa.

      Iskreno govoreći, kad sam čuo za radnu skupinu pri HRK–u, nadao sam se razumnom pristupu rješavanju problema struke. Treba reći i da iz Udruge „Hrvatski računovođa“ nitko nije pozvan u tu radnu skupinu. Na sastancima radne skupine odmah je odbačena mogućnost bilo kakva priznavanja do sada stečenih certifikata Udruge. Potvrdu o tome možete pročitati i u uvodniku direktora TEB-a u njihovu časopisu br. 7 od ove godine, a i anketa je davala naznake u kojem bi se to smjeru trebalo razviti.

      Otprilike u isto vrijeme za taj problem zainteresirali su se Udruga poslodavaca i HOK te je zatraženo moje (naše) mišljenje. Mi u Udruzi „Hrvatski računovođa“, koja je provela 2352 postupka dobrovoljnog strukovnog usavršavanja računovođa kojima je nakon programa od 112 sati predavanja i položenog ispita dodijeljen certifikat, zaključili smo da zbog ignoriranja dosadašnjih postignuća na području obrazovanja računovođa trebamo izraziti protivljenje. Razumljivo, nije to jedini razlog (neki će nam predbaciti da štitimo vlastite interese), a analizirali smo i svu kompleksnost zakonskog uređenja. Kada se tome pridoda da predmetno licenciranje nije uređeno uredbama EU–a, da je Europska komisija u skladu s čl. 5. Direktive 2006/123/EZ o uslugama zatražila od država članica da administrativno pojednostave pristup tržištu te da se Hrvatska obvezala u okviru Europskog semestra da neće uvoditi nove administrativne obveze (certificiranja) – svakome postaje jasno da je certificiranje računovođa od strane države promašena tema.

      U kontekstu rečenoga, vjerujem u tržište, vjerujem u mnoge naše stručne kolegice i kolege koji predano rade i na tržištu zarađuju svoj kruh, vjerujem da su njima jedini regulatori kvaliteta usluge i cijena i da im ne treba dodatnih troškova ni „sigurnih utvrda“. Korisnici usluge nevidljivi su regulator, a Porezna uprava svojim kontrolama može eliminirati one koji su nečasno i nestručno radili. Strukovni certifikat da, kao nešto što ukazuje na to da se računovođa i dalje educira, što mu može pomoći u zapošljavanju i otvaranju vlastita računovodstvenog ureda – ali samo dobrovoljno! To je ono što članovi Glavnog odbora Udruge „Hrvatski računovođa“ i ja podupiremo.

Dr. sc. Vlado BRKANIĆ

Komentar: Vlado Brkanić, RRIF

Sjajno je što postoji i ovaj način okupljanja i izražavanja slobodnog mišljenja o aktualnom problemu.
Radna skupina okupljena oko Hrvatske revizorske komore stavlja se u poziciju moralizatora i zaštitnika struke na jedan vrlo perfidan način. Ono što je jasno jest da bi svijet računovođa trebao funkcionirati prema novim pravilima kako su ih oni zamislili, kao da do sada ništa nije postignuto, ne misleći koje će to probleme izazvati.
Svi znamo da nas nitko ne može bolje zaštiti od nas samih, nas koji strpljivo i točno radimo svoj posao. Institucija komore i tarife računovodstvenih usluga, reduciranje posla samo na novoodabrane, hvala, za to nisam. Ti ljudi jednostavno nisu u stvarnosti i ne mogu odlučivati o nama.

Vlado Brkanić

HOK.HR Sporna odredba Zakona o računovodstvu dodatno će opteretiti obrtnike i uzrokovati rast cijena usluga i drugim poduzetnicima na tržištu

Sporna odredba Zakona o računovodstvu dodatno će opteretiti obrtnike i uzrokovati rast cijena usluga i drugim poduzetnicima na tržištu LINK

 

RRIF.HR: Peticija protiv licenciranja računovođa

Prenosimo sa www.rrif.hr LINK

Peticija protiv licenciranja računovođa

Utorak, 08.08.2017.

U strukovnoj praksi poznata je inicijativa „radne skupine“ koja je u okviru Hrvatske revizorske komore pokrenula novo zakonsko uređivanje licenciranja računovođa. RRiF je na svojim stranicama objavio anketu koju je pokrenula spomenuta Komora, pri čemu smo se ogradili od sadržaja i ciljeva koje pokreće „radna skupina“ pri toj Komori.

Objava je bila u cilju informiranja strukovne javnosti, a za koju smo primili brojne kritike. Poznato je da je Udruga „Hrvatski računovođa“ u svrhu cjeloživotnog obrazovanja računovođa tijekom proteklih 20 godina provodila edukaciju (120 sati) i provjeru novostečenog znanja.

Dokaznica tome bio je certifikat „ovlašteni računovođa“ kojega je svojim članovima Udruga „Hrvatski računovođa“ izdala nakon položenog ispita. Ovaj certifikat mnogim je poslodavcima ali i poduzetnicima – korisnicima računovodstvenih usluga bio dokaz kako osoba kojoj povjeravaju vođenje svojih poslovnih knjiga radi na usvajanju novih znanja iz područja struke.

Radna skupina okupljena oko Hrvatske revizorske komore nikoga iz Udruge „Hrvatski računovođa“ nije pozvala na sastanke, a prema informacijama koje smo mogli pročitati, ništa se od dosadašnjeg napora u strukovnom licenciranju ne bi priznalo.

S obzirom na takav pristup Glavni odbor Udruge „Hrvatski računovođa“ usprotivio se donošenju novog Zakona kojim bi se uredila profesija iz više razloga. Te razloge naveli smo u pismu koje smo poslali ministru financija dr. sc. Zdravku Mariću.

Kao reakcija na novo licenciranje svoje protivljenje izrazila je Udruga poslodavaca, Hrvatska obrtnička komora i Hrvatska gospodarska komora, s kojima su članovi Glavnog odbora Udruge održali sastanke na kojima je postignut zajednički stav da se ne podrži način koji predlaže „radna skupina“ okupljena oko Hrvatske revizorske komore.

Nastavno se daje pristup linku na kojem možete izraziti svoje protivljenje. Riječ je o inicijativi koju je pokrenula Udruga profesionalnih računovođa, a Vaše protivljenje zakonskom licenciranju možete poslati ovdje.

Sadržaj inicijative Udruge profesionalnih računovođa možete pročitati u nastavku.

RRIF FB stranica #peticija #RRiF podržava inicijativu profesionalnih računovođa Hrvatske

PRIDRUŽITE SE!
više 👉 http://iprh.eu/peticija-2/
peticija 👉 http://iprh.eu/peticija/