IPRH – sastanak predstavnika IPRH u središnjem uredu PU 12.01.2018.

Sažetak sa sastanka: 

PK KARTICE

– izdavanje i promjene PK kartica su moguće u PU, putem e-građani i preko poslodavca putem e-porezne => NEMA OBVEZE poslodavca, to je samo mogućnost

– u slučaju kad to radi poslodavac sve promjene se provjeravaju u PU, te ako je nešto sporno ide povratna obavijest => NEMA ODGOVORNOSTI poslodavca u smislu unosa olakšice obzirom PU provjerava istinitost

– sve unesene promjene važeće su od narednog dana tako da je preporuka da prije obračuna i isplate plaće pogledate u e-poreznoj za određenog obveznika ima li u pretincu eventualna izmjena neke PK kartice (sve izmjene će dolaziti u pretinac e-porezne)

čim radnik ode iz firme odnosno čim se odjavi s HZMO nakon tog dana miče se olakšica i više se ne koristi

– samo PK sa zelenim pečatom (stari originali) se vraćaju u PU, nove elektroničke PK se nikome ne vraćaju

– prije bilo kakve izmjene PK poslodavac mora ishoditi pismenu suglasnost radnika !

PU ĆE NAPISATI OČITOVANJE I OBJAVITI OBZIROM NA BROJNE NEDOUMICE KOJE SU SE POJAVILE !
Također će obavijestiti sve ispostave u kojima je zamijećeno upućivanje radnika na poslodavca da to više ne rade. Ako radnik dođe u PU oni moraju napraviti PK !

FISKALIZACIJA

Ponovili smo stajalište oko prijave radnog vremena putem e-porezne te smo dobili odgovor da je prijava radnog vremena više informativnog karaktera te da nisu zamijećena bilo kakva kažnjavanja inspektora u tom smjeru, te ukoliko imamo saznanja o istome da im se možemo obratiti.

Oznake poslovnih prostora – inspektori su dobili naputak da se primjenjuje načelo oportuniteta => ako se prilikom nadzora utvrdi da je sporna samo oznaka poslovnog prostora da se uputi obveznika da je utvrđena greška i da u roku 8 dana mora ispraviti istu bez ikakvih kazni, naravno uz uvjet da se ne radi o ponavljanom istom prekršaju.

IZLAZAK IZ SUSTAVA PDV-a

Upozorili smo na traženje pojedinih ispostava kod izlaska iz PDVa dostavu PDV obrasca do 15.01., te smo slobodni dostaviti im popis ispostava koje su to tražile da ih upozore da je zakonski rok za dostavu PDV obrasca 20-og u mjesecu i da NEMA osnove tražiti dostavu ranije od tog datuma (svi koji su imali takvo postupanje javite nam se u inbox)

MINIMALNA PLAĆA

Upozorili smo na mnoge nedoumice i svjesni su toga, te čekaju odgovore Ministarstva rada u čijoj je to nadležnosti.
IPRH će se obratiti i Min.rada za sporne stvari, a PU će ukoliko u bržem roku dobije odgovore iste objaviti.

POTVRĐENO je da poslodavci koji u 12mj. 2017.g. su imali potpisan ugovor o minimalnoj plaći s radnikom mogu koristiti olakšicu (nema uvjeta zadnjih 12mj. – to se odnosi na novozaposlene koji će tek nakon 12mj. moći koristiti olakšicu).

PD-IPO

Razmotrit će se prijedlog IPRH da se objedine roba i usluge (da se ne iskazuju odvojeno).

Pohvaljujemo izmjenu da se zajmovi do 150.000 kn pišu zbrojno umjesto pojedinačno.

OPZ-STAT1

Na razmatranju je što će s njime napraviti

VODA,TOPLI i HLADNI NAPICI

Neoporezivi primici radnika – topli i hladni napici ne priznaje se pretporez, no pitali smo za vodu koja je osnovna potreba, te će nakon konzultacija javiti stajalište oko priznavanja pretporeza na vodu.

JOPPD

Analizira se mogućnost slanja JOPPD obrasca unaprijed uslijed pritužbi da računovođe ne mogu niti na godišnji odmor, te će pokušati taj dio riješiti.

Dan je i prijedlog o aplikaciji koja bi sama razvrstavala davanja prema predanom JOPPDu (poslodavac bi ukupni iznos uplatio – 1 nalog umjesto sadašnjih 5!), no tu ima određenih problema u primjeni, nije za očekivati pojednostavljenje u skorijem roku, ali trude se pojednostaviti.

e-Porezna

– uvid u plaćene predujmove – rade na tome, vjerovatno za narednu godinu će biti spremno

Traženo je i usklađenje na razini RH o dostavi dokumentacije uz završni (po defaultu), naravno uvijek imaju pravo tražiti dodatnu dokumentaciju ako im treba za njihove potrebe.

Ovim putem zahvaljujemo središnjem uredu PU na otvorenoj komunikaciji i dogovorenoj daljnjoj suradnji o svim pitanjima i problemima s kojima se susrećemo u praksi. Nadamo se i ubuduće ovakvim konstruktivnim razgovorima i pomacima naprijed.

IPRH