Predstavnici IPRH 29.08.2017. održali sastanak Ministrom Marićem

Na zahtjev predstavnika IPRH održan je sastanak na temu licenciranja računovođa. Ovim putem javno zahvaljujemo ministru Mariću i njegovom pomoćniku na izdvojenom vremenu za ovo vrlo bitno pitanje.
Sažetak sastanka:
Ministar je izjavio da je pročitao naš mail sa argumentima protiv licenciranja koji smo mu poslali e-poštom dan prije sastanka, te da neće oponirati našim stavovima jer su nam argumenti smisleni, te je rekao da smo jako dobro, jasno i sažeto sastavili argumente protiv licenciranja.
IPRH je otvoreno i bez zadrške govorio o raznim interesnim skupinama koje pokušavaju na ovakav način stvoriti monopol na tržištu gdje bi samo rijetki imali pravo na rad,a sve pod krinkom zakonskog uređenja struke. Postavljeno je i otvoreno pitanje računovodstvene struke, odnosno da li Ministarstvo financija ili Porezna uprava ima problema sa računovođama, na što je ministar izjavio da nema takvih saznanja. Napomenuto je da je Porezna uprava kontrolor našeg rada i da nas itekako kontrolira, kao i da smo prema Općem poreznom zakonu porezni jamci u slučaju namjernih prijevara, te da se većina računovođa konstantno educira i prati zakonske promjene, jer inače nisu u stanju odraditi posao. Dodali smo još i da velika većina računovođa posjeduje police osiguranja od štete prema trećim osobama.
Izrazili smo i stav u kojem ne priznajemo nadležnost Hrvatske revizorske komore zbog sukoba interesa, kao što ne priznajemo niti rad samoinicijativno oformljene radne skupine Hrvatske revizorske komore, jer u radnoj skupini nema niti jednog računovođe praktičara.
Ministar Marić nas je upoznao sa činjenicom da Ministarstvo financija nije tražilo formiranje nikakve radne skupine pri HRK, te da će MFIN oformiti relevantnu radnu skupinu u vezi licenciranja računovođa u kojoj će biti svi zainteresirani, pa i predstavnici IPRH, u kojoj će se sučeliti argumentacija za i protiv licenciranja, na osnovi koje će MFIN donijeti zaključak i odluku da li će biti potrebno izbaciti iz Zakona o računovodstvu sporan članak o licenciranju ili će licenciranja biti u nekom obliku, te u kojem obliku i možda na teret države.
Ministar je napokon upoznat i sa činjenicom da računovođe već sada imaju velike troškove vezane za educiranje, kao i za razne stručne časopise, te da bi licenciranje prema pravilima koje je zamislila Hrvatska revizorska komora bio dodatni udar na gospodarstvo u smislu prelijevanja troškova licenciranja sa računovođa na korisnike računovodstvenih usluga.
Ministar je izjavio da od nas očekuje konstruktivni dijalog a posebnu pozornost daje namjeri države da uredi zakone, ali da to ne postane kontraproduktivno. Svjestan je prečestih izmjena zakona, nedorečenosti , dvosmislenosti i nerazumljivosti propisa, kratkog roka od donošenja novih propisa do stupanja na snagu istih, svjestan je i prekomjerne administracije kao i prenormiranosti te je izrazio stav u kojem želi dosljednost i predvidivost zakona, kako bi gospodarstvo moglo bolje funkcionirati. Od članova IPRH očekuje suradnju i dijalog, otvoren komunikacijski kanal u smjeru smanjivanja navedenih poteškoća.
Vezano za licenciranje, ministar nije izrazio svoj stav o obvezi licenciranja, ali je rekao da će svakako napraviti procjenu učinka spornog zakona na gospodarstvo, te ćemo se svakako na ovu temu još sastajati.