Revizorski “argumenti” za uvođenje licenciranja računovođa … Tužno ali istinito :-(

Izjava jednog od revizora člana tzv. “radne skupine” HRK koja zagovara i želi uvesti licenciranje računovođa

Na svjetskoj razini imamo negdje oko 5% gubljenja GDP-a radi prijevara, radi prijevarnog izvješćivanja. Ne govorim o pogreškama nego o namjeri.

Da li su vama poznati rezultati naših poreznih nadzora? Dalje ne bih na tu temu. I to je jedan od razloga bio zašto je došlo do stavka 4. u članku 7. Zakona o računovodstvu (nap.a – licenciranje računovođa). Mi kao pametni ljudi moramo doći do spoznaje da li nam to treba ili ne treba. Anketirajte koga hoćete iz te struke, većina će reći da treba. Ja ne vidim da jedino tržište može sve regulirati.
Gledajmo samo Hrvatsku revizorsku komoru, koliko je ljudi izgubilo licence u međuvremenu radi toga jer nije radilo ovo, ono i tako dalje. Što sam ja htio reći, DA NEKE STVARI U RH MORAJU BITI ZAKONOM REGULIRANE JER SMO MI TAKAV NAROD!

Pitamo se kakav smo mi to narod?

Pitamo se kako se jednoj uređenoj profesiji dogodi Enron, Parmalat i Agrokor? Svi su oni  imali licencirane revizore pa svi znamo kako je to završilo.

Postoji li uopće potreba za revizorima ako budemo imali licencirane računovođe?

Licenciranje ne može riješiti problem kriminala!