STATUS PETICIJE

Objava broja potpisnika peticije. Zadnje ažuriranje 09.03.2018. u 09:00

Ukupni broj potpisnika peticije 4197 Raspodjela po vrsti potpisnika:

Računovodstveni servisi/obrti 1311

Trenutno su uređeni i obrađeni podaci za 1049 računovodstvenih servisa i obrta. Računovodstveni servisi i obrti, potpisnici peticije, zajedno zapošljavaju 1700+ radnika i generiraju godišnji prihod od 270.000.000+ kuna  ***

***  Više od 1/4 računovodstvenih servisa i obrta nije dostavilo podatke o zaposlenim radnicima i prihodima  

Korisnici usluga rač. servisa/obrta 2886