NN 60/17 Odluka o proširenju SCM … utvrditi prijedloge mjera za smanjenje administrativnog opterećenja gospodarstva za minimalno 30%

Odluka o proširenju SCM NN 60/2017 LINK

“… Temeljem dobivenih rezultata SCM mjerenja, nadležna tijela se obvezuju, u suradnji s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta, do 31. prosinca 2017. godine u okviru zakonodavnih područja iz točke II. ove Odluke, utvrditi prijedloge mjera za smanjenje administrativnog opterećenja gospodarstva za minimalno 30%. …”